Na cenę tłumaczeń ma wpływ wiele czynników – sprawdź jakie

Na tlumaczalnia.pl/ceny/ uzyskasz więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na biznes z większości krajów świata zwiększył się popyt na usługę przekładu. Codziennie polskie biura tłumaczeń sporządzają multum przysięgłych i zwykłych tłumaczeń na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zlecenie firm, jak i zwykłych obywateli.

Mimo, iż w sieci nietrudno wyszukać bezpłatne platformy do translacji, wciąż nie przejmą one obowiązków doświadczonych tłumaczy, bo skorzystanie z ich pomocy jest często wymagane, np. jeśli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach głowimy się, jak wstępnie oszacować cenę tłumaczenia. Od czego zatem zależy koszt przekładu?

Okoliczności kształtujące finalny koszt tłumaczenia

Na to ile finalnie zapłacimy za translację tekstu wpływ mają poniższe elementy:
1. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niderlandzki, niemiecki) albo romańskich (hiszpański, francuski) będzie na pewno tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. rosyjskiego, ukraińskiego, bułgarskiego) bądź wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest najczęściej o wiele tańsze aniżeli przekład w drugą stroną.
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo tematy, które opisuje tekst. Przekład umów handlowych, prac akademickich lub opracowań medycznych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla danej branży, ale także należytą wiedzę, aby poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie groźnych w skutkach błędów.
4. Termin wykonania przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “na wczoraj” musimy szykować się na większy wydatek.

Przekład zwykły a poświadczony

Trzeba podkreślić, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak np. akt ślubu albo świadectwa szkolne (dyplom licencjata, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym oznacza czy tłumaczenie wykonane było z odpisu, kopii bądź oryginału, jak również nadaje mu niepowtarzalny numer. Tłumacze przysięgli zazwyczaj określają sztywny cennik za translację popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, z kolei w razie nieodzowności wykonania tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi oblicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie przysięgłym jest to 1125 znaków.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]