Jakie usługi świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Potrzebujesz fachowej pomocy? Skontaktuj się z tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego Kraków.

Kilka ostatnich lat to okres przypływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest wśród nich Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się także ogromna część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia studiów lub zatrudnienia w Polsce.

W jakich sytuacjach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Kazachstanu, Rosji, Ukrainy czy Białorusi. Należą do nich między innymi świadectwa ukończenia szkół i maturalne, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, prawa jazdy oraz dowody osobiste, a także akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. W związku z tym, aby pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]