Jak doradca zawodowy pomaga w rozwoju indywidualnym?

W tym miejscu uzyskasz poradę coacha biznesu.

Rynek pracy w ostatnim dziesięcioleciu jest niezwykle konkurencyjny i wymusza notoryczne dopasowywanie się do jego aktualnych wymogów. W związku z tym tak znaczący jest nie tylko rozwój osobisty indywidualnego pracownikaprzedsiębiorstwa, lecz również sprawna organizacja pracy całych zespołów osób zatrudnionych. W takich działaniach warto wesprzeć się wiedzą wykwalifikowanego coacha.

Sesje z coachem psychologiem – rozwiń nowe kwalifikacje zawodowe

Zawodowy coach kariery służy pomocą w rozszerzeniu zakresu kompetencji jednostki, przygotowuje ją na nadchodzące wyzwania zawodowe oraz zachodzące zmiany. Sprawia to, że może ona znacznie skuteczniej nabywać nowe kwalifikacje, co owocuje lepszymi rezultatami w pracy, ale także otwiera nowe perspektywy awansu. Coach skupia się na ambicjach i zamiarach klienta, więc sesje z nim każdorazowo mają charakter indywidualny, ukierunkowany na wykonanie uzgodnionych zadań. Kto chętnie korzysta z sesji coachingowych? Są to zwłaszcza dyrektorzy bądź właściciele firm, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje w dziedzinie nadzoru i organizacji pracy.

Jak przebiega współpraca z coachem biznesu?

Fundamentem przynoszącej pożądane wyniki pracy z doradcą zawodowym, jest staranne zrozumienie klienta. Z tej przyczyny pierwsze spotkanie z coachem koncentruje się na precyzyjnym wyznaczeniu oczekiwań oraz aspiracji klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, umiejętności, najdotkliwszych klęsk oraz największych zwycięstw zawodowych. Pozwala to rozpoznać, czy najodpowiedniejszą drogą rozwoju będzie coaching czy doradztwo, jak również uzgodnić częstotliwość i ilość sesji koniecznych do osiągnięcia zaplanowanych efektów. Wstępne spotkanie nie musi przebiegać z coachem twarzą w twarz – można połączyć się przez komunikator lub telefon. Po ukończeniu ustalonej ilości spotkań coach opracowuje podsumowanie. Wymienia w nim, które zamierzenia zostały osiągnięte, jak również gdzie ewentualnie potrzebna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]