Badania psychologiczne kierowców – poradnik

Dowiedz się, kto ma w swojej ofercie badania psychologiczne Bielsko Biała.

Badania psychotechniczne kierowców są wykonywane w specjalistycznych pracowniach diagnostycznych. Są one bardzo istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. Jak wyglądają badania i co konkretnie weryfikują? Jakie przyrządy wykorzystuje się w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i egzaminatorów

Różne grupy kierowców muszą poddawać się testom psychologicznym. Pierwszą z nich są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii C+E. Do badań podchodzą też kierowcy, którzy popełnili wykroczenia związane z jazdą po alkoholu i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Oprócz tego badania psychologiczne powinni przechodzić też kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz instruktorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 roku życia są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają podzielność uwagi

Badanie kierowców składa się z dwóch etapów. Najpierw kandydaci podchodzą do części testowej. Na tym etapie sprawdzana jest umiejętność koncentracji, podzielność uwagi, szybkość działania, a także cechy charakteru czy poziom lęku. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech osobowości czy wskazać brakujący element. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część praktyczna, która sprawdza głównie widzenie o zmierzchu, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Na tym etapie wykorzystuje się m.in. kabinę ciemniową, stereometr i aparat Piórkowskiego. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają m.in. na weryfikowaniu, jak dana osoba radzi sobie ze wskazaniem figur po oślepieniu światłem.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]