Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Jeśli szukasz kontenera na odpady, odwiedź ten adres.

Część śmieci nie może trafić do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które powstają podczas różnych remontów i prac budowlanych, a także odpadów industrialnych. Należy je transportować do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć problemy powiązane z gromadzeniem oraz przewozem śmieci. Aby ich uniknąć, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – typy

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do składowania oraz przewozu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są również kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są także konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak wióry metalowe, trociny czy granulaty. Ich załadunek usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze firmy. Wśród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i parające się opróżnianiem piwnic i strychów, jak również różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one klientom, a po napełnieniu przewożą do punktu legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Nasza lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]