Co to jest odzież robocza i jak się ją oznakowuje?

Mnóstwo prac zarobkowych wykonuje się w ciężkich warunkach, które mogą przyczynić się do pobrudzenia stroju osoby zatrudnionej. Jeśli ryzyko uszkodzenia czy też całkowitego zniszczenia ubrań jest wysokie, pracodawca ma obowiązek dostarczyć zatrudnionym odzież roboczą. Odzież tego rodzaju przysługuje też obowiązkowo w przypadku, gdy warunek jej dostarczenia definiują odpowiednie wytyczne sanitarne, BHP czy technologiczne.

Odzież robocza oraz odzież ochronna – czym się różnią?

Definicja odzież robocza i odzież ochronna nieraz używane są wymiennie, prawdopodobnie z tego powodu, iż przeważnie obie te grupy odzieży kojarzą się z ochronnymi czapkami, kombinezonami bądź kamizelkami z odblaskiem. Odzież ochronna jest to jednakże środek ochrony indywidualnej, którego kluczową funkcją jest ochrona zdrowia oraz życia pracownika i musi być mu bezapelacyjnie zagwarantowana. Natomiast w przypadku odzieży roboczej, jeżeli zatrudniający nie kupi jej dla pracownika, winien przelać mu ekwiwalent pieniężny, który pokryje koszty prania bądź potencjalnej wymiany zniszczonego ubrania i butów. Precyzyjne wytyczne odnośnie używania odzieży ochronnej oraz roboczej zapisane są w kodeksie pracy.

Fosforyzujące dodatki na odzieży roboczej to nie wszystko

Odzież roboczą zwykle stosownie się oznakowuje. Na kamizelkach, opaskach na ramię oraz spodniach, z których korzystają operatorzy maszyn, pracownicy podmiotów budowlanych bądź funkcjonariusze publiczni wykonujący zadania w terenie, obok tekstu informacyjnego, m.in. nazwy przedsiębiorstwa lub akronimu organu, umieszczane są także pasma nadrukowane z użyciem fosforyzujących farb lub folii. Podwyższa to bezpieczeństwo oraz widoczność pracowników w godzinach nocnych, co jest ważne szczególnie wtedy, gdy zadania prowadzone są np. przy często uczęszczanej drodze. Odzież robocza ma rozległe zastosowanie: to również kombinezony, czepki i pozostałe akcesoria dla osób zatrudnionych w warsztatach czy restauracjach. Na nich też nadrukowuje się najczęściej logo firmy, zajmowane stanowisko albo nazwę oddziału.