Brak wpłaty za wystawione faktury? Sprawdź, jak działa generator not księgowych

generator not księgowych 40 euro

Każda osoba prowadząca własną firmę na pewnym etapie swojej działalności napotyka kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki we wniesieniu opłaty prawo polskie dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków działań upominawczych, a może wystawiać niezwłocznie?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a kiedy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co istotne, taką notę można wysłać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, co więcej bez konieczności uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Wypada jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie naruszy utrzymywanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych stosunków biznesowych. W końcu zwłoka we wniesienia opłaty może być kwestią niespodziewanego niedopatrzenia albo chwilowych problemów finansowych dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Bezpłatny generator not księgowych – gdzie szukać?

W chwili, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące regulacje mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które posiada także wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]