Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

Zajrzyj na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/, aby otrzymać informacje o automatycznej windykacji.

Może być mnóstwo różnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonane zlecenie. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Aplikacja Flobo do obsługi należności z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Wierzyciel ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Choć określenie to wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w ramach którego rozpoczyna się względem dłużnika szereg czynności dopuszczone w obowiązujących aktach prawnych. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta droga windykacji będzie nieskuteczna, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca wysyła taką samą ilość faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie będzie wniesiona w wyznaczonym terminie z pewnością rośnie. W uporządkowaniu całej procedury księgowania wpłat pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje także modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – popraw terminowość wpłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona proces przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może skonfigurować indywidualne harmonogramy działań wszczynanych względem nie płacących klientów, definiując między innymi interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli notyfikacje nie przyniosą efektów, dalszymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 €, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, gdy wspomniane wyżej kroki nie przyniosą pożądanego efektu, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie bywa też przyczyną ogromnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]